Wednesday, January 28, 2009

เรียงความเรื่องช้าง


เรียงความ

เรื่องช้างไทย

เมื่อกล่าวถึงสัตว์บกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดที่มีชีวิตอยู่จนทุกวันนี้แล้วทุกคนย่อมจะต้องคำนึงถึงช้างเป็นอันดับแรก ช้างเป็นสัตว์ที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับคนไทยมาตั้งแต่ครั้งโบราณจนปรากฏอย่างเด่นชัดในประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและประเพณีต่าง ๆ อย่างมากมาย แต่ข่าวช้างป่าของไทยกำลังถูกทำลายจนลดจำนวนใกล้จะหมดไปจากประเทศ และข่าวช้างป่าถูกพรานป่ายิงบาดเจ็บสาหัสจนสิ้นชีวิตไปแล้วที่จังหวัดบุรีรัมย์ย่อมสะท้อนให้เห็นว่าเพื่อนที่เคยมีบทบาทอย่างสำคัญต่อชีวิตคนไทย มีส่วนร่วมในการทำศึกสงครามกู้ชาติมาแต่เป็นสัตว์คู่บุญพระบารมีีอีกด้วยสมัยหนึ่งภาพของสัตว์นี้เคยปรากฏเด่นเป็นสีขาวบนผืนธงชาติสีแดงของไทย
นอกจากนี้ส่วนหัวเมื่อประกอบเข้าเป็นสามเศียรก็เคยเป็นส่วนหนึ่งของตรา
แผ่นดินในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวชื่อของมันได้รับ
การกล่าวถึงในสุภาษิตและคำพังเพยไทยหลายความหมายมาจนถึงทุกวันนี้สัตว์ที่ยิ่งใหญ่นี้เป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีว่าคือ ช้าง

No comments: